Support
diimak.com
081-935-2766 , 035-708-680
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

อุตสาหกรรมแบ่งเป็นส่วนต่างๆได้ดังนี้

วันที่: 15-12-2012

 ส่วนต่างๆของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมแบ่งออกได้เป็นสี่ส่วนดังนี้

  • ส่วนแรก ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการคัดแยกเอาทรัพยากรออกจากพื้นผิวของโลกโดยตรง ซึ่งรวมไปถึงการเกษตรกรรม, การทำเหมืองแร่และการตัดไม้ ซึ่งส่วนนี้ไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าแม้แต่น้อย เพียงแค่ส่งทรัพยากรเข้าโรงงานต่างๆเพื่อที่จะสร้างผลกำไรเท่านั้น
  • ส่วนที่สอง กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าจากอุตสาหกรรมกลุ่มแรก กลุ่มนี้รวมไปถึงโรงงานต่างๆที่ถลุงเหล็ก,  ผลิตเฟอร์นิเจอร์, หรือบรรจุผลิตภัณฑ์ทางเกษตรอย่างเช่นเนื้อสัตว์
  • ส่วนที่สาม กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการบริการ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ฝึก, ผู้จัดการและผู้ให้บริการต่างๆ
  • ส่วนที่สี่ กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ต่างๆ
  • ส่วนที่ห้า สำหรับบางแห่งส่วนที่ห้าก็เป็นสาขาที่แตกออกมาจากส่วนที่สี่ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่ทำการตัดสินใจขั้นสูงที่สุดในสังคมหรือเศรษฐกิจหนึ่งๆ กลุ่มนี้รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ในแขนงต่างๆเช่น รัฐบาล วิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัย, สื่อและอื่นๆอีกมากมาย

 

 

บริษัทเรา จัดจำหน่าย ถุงสวมPu palm fit  ,ถุงมือลาเท็กซ์ , ถุงมือผ้าทอ,  ถุงมือหนังเชื่อม ,ถุงมือไนไตร ,

ถุงนิ้ว, กระดาษ Bemcot M3 , sticky mat,  sticky roller, Table mat, ขวด Soven, ซองอลูมิเนียมสั่งทำตามแบบ  

ถุงมือ ESD และอื่น ๆ อีกมากมาย  ในราคาส่งจากโรงงาน  คุณภาพดี  ราคาถูก  บริการดีเยี่ยมเป็นกันเอง  และอื่นๆ อีกมากมาย